Informasjon

Per-Arne Hedvall

  • 25.02.1956 - 27.11.2021

Skal hilse fra fjellet - det evige land, hvor moskus og jerven har bolig. Min lengsel dit inn er blitt som en brann. Kun der får jeg fred og blir rolig.

Annonser for Per-Arne Hedvall

Takkeannonse
Dødsannonse
Innrykksdato
Arbeidets Rett
22-12-2021
Dødsannonse
Dødsannonse
Innrykksdato
Arbeidets Rett
03-12-2021