Informasjon

Bård Magnar Døhl

  • 07.10.1936 - 05.08.2022

Min kjære mann, vår kjære pappa og svigerfar, bestefar, oldefar, svoger og onkel

Skal hilse fra fjellet det evige land, hvor moskus og jerven har bolig. Min lengsel dit inn er blitt som en brann. Kun der får jeg fred og blir rolig. J.Ø.H.

Min kjære mann, vår kjære pappa og svigerfar, bestefar, oldefar, svoger og onkel

Skal hilse fra fjellet det evige land, hvor moskus og jerven har bolig. Min lengsel dit inn er blitt som en brann. Kun der får jeg fred og blir rolig. J.Ø.H.
Bestill blomster Blomster